การแสดงข้อมูลสาธารณะ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
เลขที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 Tel.053-719481 Fax.053-719483

ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การดำเนินงาน
 • แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
 • การให้บริการ
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การส่งเสริมความโปร่งใส
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การป้องกันการทุจริต
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  นโยบาย No Gift Policy
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม


  ขึ้นด้านบน
  การแสดงข้อมูลสาธารณะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เข้าชม 2853 ครั้ง
  Powered by Dr.Aphiwat Kansriwieng [เข้าสู่ระบบ]

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เลขที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 Tel.053-719481 Fax.053-719483